Publikacje

przez admin opublikowane 2018/10/12 21:52:00 GMT+2, ostatnio zmodyfikowane 2019-08-02T15:45:25+02:00
Nowości w serwisie

Metafizyka wydarzania - cz.3.

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-18 11:20
Obie zasady: kauzalna i teleologiczna mówią, że w życiu ludzkim zdarzenia występują według określonej logiki. Pierwsza jest powszechnie zauważana i chyba ona jest motorem postępu i zasad społecznych i w prostych słowach można ją opisać jako występowanie zdarzenia na skutek wystąpienia zdarzenia poprzedzającego.

Metafizyka wydarzania - cz.2.

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-18 11:21
Specyfiką człowieka jest zarówno to, że żyje dla czegoś i praktycznie zawsze czymś się zajmuje, jak i to, że może teoretycznie zajmować się wszystkim, każdym na świecie i uprzedmiotawiać to w swojej świadomości. Teoretyczny proces uprzedmiotowienia czegoś określa się  intencją.

Metafizyka wydarzania - cz.1.

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-12 12:09
Bieg życia ludzkiego jest przedmiotem  powszechnego zainteresowania, gdyż dotyczy każdego człowieka. Religie, systemy filozoficzne, biologia, medycyna, psychologia i inne nauki rejestrują wybrane fakty z życia wielu jednostek i wysuwają z nich ważne uogólnienia. Przebieg życia ludzkiego ma pewne cechy wspólne wszystkim ludziom, cechy wspólne określonym grupom oraz cechy unikalne, właściwe tylko danemu człowiekowi.

Lis i kogut

przez Consecrator — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-04 09:39
Duchowa podróż jest pełna niebezpieczeństw - strzeżmy się pochlebców i tych, co namawiają nas do rzeczy o jakich nie mamy pojęcia. Pełno jest takich, którzy powiedzą, że jesteśmy wyjątkowi i wybrani. Nie jesteśmy reinkarnowanymi mistrzami, nie jesteśmy bogami. Szukajmy raczej naszej prawdziwej osobowości a nie iluzji wielkości, chwały i zaszczytów.

Koncepcja śmierci w nauce Paracelsusa - cz. III

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-20 13:16
System Paracelsusa był wystarczająco głęboki i spójny, aby dawać zadowalające odpowiedzi na stawiane wówczas pytania. Zakres ingerencji w rzeczywistość empiryczną był wtedy mniejszy, zatem mniejsze były oczekiwania wobec nauki. Inaczej również rozłożone były ciężary zainteresowania, co innego było istotnym problemem do wyjaśnienia w czasach Paracelsusa i współcześnie.

Koncepcja śmierci w nauce Paracelsusa - cz. II

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-20 12:12
Podążając dalej tym torem przemyśleń i porównując współczesne pojęcia śmierci z nomenklaturą Paracelsusa, możemy powiedzieć, iż śmierć mózgu jest śmiercią archeusa, natomiast Przetrwały Stan Wegetatywny, dotykając wyższych struktur mózgu, będących siedliskiem świadomości, pozostawia nienaruszoną i autonomiczną funkcję archeusa, dając w efekcie istotę zwaną larva.

Koncepcja śmierci w nauce Paracelsusa - cz. I

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-05-16 22:28
Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zwany Paracelsusem, żył w latach 1493 – 1541. Był lekarzem i alchemikiem, którego koncepcje medyczne budziły zarówno podziw, jak i potępienie jemu współczesnych. Obecnie również spotykają się z niezrozumieniem badaczy próbujących zrozumieć koncepcję alchemiczną budowy i funkcjonowania makro- i mikrokosmosu współczesnymi pojęciami.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 4. Medycyna a śmierć.

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:19
Dla człowieka śmierć jest jednorodnym zjawiskiem obejmując całą ludzką egzystencję. Może być jednak rozpatrywana na różne sposoby. Postrzeganie śmierci ulegało zmianie na przestrzeni wieków. Obecnie jest ona zdecydowanie ujmowana jako proces biologiczny, gdyż dotyczy organizmów. Jej najgłębsze przejawy to zatrzymanie metabolizmu komórkowego na skutek wyczerpania energetycznego oraz braku wymiany metabolitów między wnętrzem komórki a jej otoczeniem. Ostatecznie skutkuje to zatrzymaniem reakcji utleniania i redukcji oraz rozpadu komórki na atomy i cząsteczki.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 3. Czym jest śmierć?

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:20
Rozpatrywanie śmierci na różnych poziomach ontologicznych stworzyło jej obraz metaforyczny. Z jednej strony daje on sumaryczne wizerunki śmierci, obraz niejako cały, ale pofragmentowany, którego zbliżenie pokazuje wyłącznie jedną płaszczyznę, pozbawiając możliwości oglądania jednocześnie drugiej. Należy jednak podkreślić, że poziomy ontyczne są współzależne, stanowią określoną gradację struktury.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 2. Lęk przed śmiercią

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:21
Lęk przed śmiercią i jego egzystencjalny wyraz – trwoga są czymś innym niż strach przed śmiercią. Strach bowiem jest reakcją na bezpośrednie zagrożenie życia z reakcją w wymiarze fizycznym – walką. Trwoga może wynikać z nastawienia człowieka na przyszłość, z jego prospektywnego projektu, który śmierć może przerwać. Jest ona zatem immanentną cechą osoby, której teraźniejszość jest jedynie chwilą w rozpoczynającej się przyszłości.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 1. Co jest po drugiej stronie?

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:22
Najczęściej chyba spotykanym sformułowaniem w publikacjach na temat śmierci jest: "to, co żyje, musi umrzeć”. Również jednym z najczęściej cytowanych terminów dotyczących tego tematu jest określenie "bycie-ku-śmierci” Heideggera. Można zadawać sobie pytanie: czy w tym określeniu wyraża się wielki powrót metafizyki śmierci, czy może jest to raczej powrót metafizyki ludzkiego losu? Wydaje się, iż zasadna jest druga możliwość, gdyż nikt nie przyniósł informacji "z tamtej strony”, a człowiek może przekazać wiedzę sięgającą tylko do granic utraty świadomości.

Nasze zdrowie

przez Christospheros — ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 23:37
„Ciało jest świątynią Duszy”. Zapewne każdy z doświadczenia wie, że to, w jakim stanie jest jego ciało – ma wpływ na jego stan psychiczny i emocje - nie mówiąc już o jego samopoczuciu i zdrowiu. Kiedy lata upływają każdy z nas zauważa, że kondycja naszego ciała w dużej mierze odpowiada temu, w jaki sposób o nie dbamy.

Historia RC w Krakowie

przez Adam Mostowy — ostatnio zmodyfikowane 2018-10-25 16:30
Istnieje kilka dobrych powodów dla których to właśnie Kraków powinien i stał się istotnie stolicą polskiego ezoteryzmu. Miasto to od dawien dawna przyciągało bowiem wszelakie elementy natury mistycznej i okultystycznej.