User portrait picture

Robert Roczeń

Dyplom lekarza medycyny uzyskałem w 1986 r. na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2005 roku obroniłem tytuł doktora nauk medycznych, doktorską dysertację pod tytułem „Na pograniczu życia” w 2007 roku opublikowało wydawnictwo Semper. Pracuję jako lekarz, psychoterapeuta i psychoanalityk. W AMORC jestem od 2017.