Metafizyka wydarzania

przez Robert Roczeń opublikowane 2019/06/18 11:05:00 GMT+2, ostatnio zmodyfikowane 2019-07-03T10:13:22+02:00
O mechanizmach zdarzeń w biegu życia - tekst ten powstał jako próba zrozumienia wydarzeń mojego życia.
Metafizyka wydarzania - cz.1.
przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-12 12:09

Bieg życia ludzkiego jest przedmiotem  powszechnego zainteresowania, gdyż dotyczy każdego człowieka. Religie, systemy filozoficzne, biologia, medycyna, psychologia i inne nauki rejestrują wybrane fakty z życia wielu jednostek i wysuwają z nich ważne uogólnienia. Przebieg życia ludzkiego ma pewne cechy wspólne wszystkim ludziom, cechy wspólne określonym grupom oraz cechy unikalne, właściwe tylko danemu człowiekowi.

Metafizyka wydarzania - cz.2.
przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-18 11:21

Specyfiką człowieka jest zarówno to, że żyje dla czegoś i praktycznie zawsze czymś się zajmuje, jak i to, że może teoretycznie zajmować się wszystkim, każdym na świecie i uprzedmiotawiać to w swojej świadomości. Teoretyczny proces uprzedmiotowienia czegoś określa się  intencją.

Metafizyka wydarzania - cz.3.
przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2019-06-18 11:20

Obie zasady: kauzalna i teleologiczna mówią, że w życiu ludzkim zdarzenia występują według określonej logiki. Pierwsza jest powszechnie zauważana i chyba ona jest motorem postępu i zasad społecznych i w prostych słowach można ją opisać jako występowanie zdarzenia na skutek wystąpienia zdarzenia poprzedzającego.