Borobudur

przez Jack Mac Lase opublikowane 2018/11/05 00:52:06 GMT+2, ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05T00:52:19+02:00
W trakcie mojej podróży do Indonezji odwiedziłem buddyjską świątynię Borobudur w pobliżu miasta Jogyakarta. Źródła pisane nie podają daty powstania, celu jej istnienia, ani zleceniodawcy. Na postawie inskrypcji uznano, że powstała na przełomie wieku VIII i IX (różne źródła podają różne daty budowy). Świątynia powstała na bazie wcześniejszego obiektu sakralnego poświęconego Siwie. Z nieznanych powodów teren ten w XI wieku został opuszczony i zapomniany, aż do XIX wieku, kiedy to został odkryty przez Brytyjczyków. Niektórzy twierdzą, że porzucenie Borobudur nastąpiło dopiero w XIV wieku wraz z przybyciem na Jawę islamu. Wiele napisano o Borobudur, ale niewiele konkretów. Świątynia ma kształt piramidy, co pokazuję na zdjęciu poniżej.