Publikacje

przez admin opublikowane 2018/10/12 21:52:00 GMT+2, ostatnio zmodyfikowane 2018-10-25T16:26:42+02:00
Nowości w serwisie

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 4. Medycyna a śmierć.

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:19
Dla człowieka śmierć jest jednorodnym zjawiskiem obejmując całą ludzką egzystencję. Może być jednak rozpatrywana na różne sposoby. Postrzeganie śmierci ulegało zmianie na przestrzeni wieków. Obecnie jest ona zdecydowanie ujmowana jako proces biologiczny, gdyż dotyczy organizmów. Jej najgłębsze przejawy to zatrzymanie metabolizmu komórkowego na skutek wyczerpania energetycznego oraz braku wymiany metabolitów między wnętrzem komórki a jej otoczeniem. Ostatecznie skutkuje to zatrzymaniem reakcji utleniania i redukcji oraz rozpadu komórki na atomy i cząsteczki.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 3. Czym jest śmierć?

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:20
Rozpatrywanie śmierci na różnych poziomach ontologicznych stworzyło jej obraz metaforyczny. Z jednej strony daje on sumaryczne wizerunki śmierci, obraz niejako cały, ale pofragmentowany, którego zbliżenie pokazuje wyłącznie jedną płaszczyznę, pozbawiając możliwości oglądania jednocześnie drugiej. Należy jednak podkreślić, że poziomy ontyczne są współzależne, stanowią określoną gradację struktury.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 2. Lęk przed śmiercią

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:21
Lęk przed śmiercią i jego egzystencjalny wyraz – trwoga są czymś innym niż strach przed śmiercią. Strach bowiem jest reakcją na bezpośrednie zagrożenie życia z reakcją w wymiarze fizycznym – walką. Trwoga może wynikać z nastawienia człowieka na przyszłość, z jego prospektywnego projektu, który śmierć może przerwać. Jest ona zatem immanentną cechą osoby, której teraźniejszość jest jedynie chwilą w rozpoczynającej się przyszłości.

Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 1. Co jest po drugiej stronie?

przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:22
Najczęściej chyba spotykanym sformułowaniem w publikacjach na temat śmierci jest: "to, co żyje, musi umrzeć”. Również jednym z najczęściej cytowanych terminów dotyczących tego tematu jest określenie "bycie-ku-śmierci” Heideggera. Można zadawać sobie pytanie: czy w tym określeniu wyraża się wielki powrót metafizyki śmierci, czy może jest to raczej powrót metafizyki ludzkiego losu? Wydaje się, iż zasadna jest druga możliwość, gdyż nikt nie przyniósł informacji "z tamtej strony”, a człowiek może przekazać wiedzę sięgającą tylko do granic utraty świadomości.

Nasze zdrowie

przez Christospheros — ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26 23:37
„Ciało jest świątynią Duszy”. Zapewne każdy z doświadczenia wie, że to, w jakim stanie jest jego ciało – ma wpływ na jego stan psychiczny i emocje - nie mówiąc już o jego samopoczuciu i zdrowiu. Kiedy lata upływają każdy z nas zauważa, że kondycja naszego ciała w dużej mierze odpowiada temu, w jaki sposób o nie dbamy.

Historia RC w Krakowie

przez Adam Mostowy — ostatnio zmodyfikowane 2018-10-25 16:30
Istnieje kilka dobrych powodów dla których to właśnie Kraków powinien i stał się istotnie stolicą polskiego ezoteryzmu. Miasto to od dawien dawna przyciągało bowiem wszelakie elementy natury mistycznej i okultystycznej.