Publikacje

przez admin opublikowane 2018/10/12 21:52:00 GMT+2, ostatnio zmodyfikowane 2018-10-26T23:36:45+02:00
Esej o Śmierci i Trwodze - Cz. 4. Medycyna a śmierć.
przez Robert Roczeń — ostatnio zmodyfikowane 2018-11-05 14:19

Dla człowieka śmierć jest jednorodnym zjawiskiem obejmując całą ludzką egzystencję. Może być jednak rozpatrywana na różne sposoby. Postrzeganie śmierci ulegało zmianie na przestrzeni wieków. Obecnie jest ona zdecydowanie ujmowana jako proces biologiczny, gdyż dotyczy organizmów. Jej najgłębsze przejawy to zatrzymanie metabolizmu komórkowego na skutek wyczerpania energetycznego oraz braku wymiany metabolitów między wnętrzem komórki a jej otoczeniem. Ostatecznie skutkuje to zatrzymaniem reakcji utleniania i redukcji oraz rozpadu komórki na atomy i cząsteczki.